DanubePay

DanubePay (člen ASSECO) je slovenská akciová spoločnosť zameraná na bezhotovostné platby, platobné karty a virtuálne platobné nástroje.

Klient
Danubepay a.s.
Služby
firemné webové sídlo
produktové webové sídlo
Vizuálny smer
Spolupráca
od roku 2016

pokračujte nižšie

detail projektu

Spolupráca za ktorou je nový vizuálny smer spoločnosti, firemné webové sídlo a produktové webové sídlo

Webová stránka na notebookuTieň notebookuWebová stránka na mobile
realizácia 2018

Zadaním spoločnosti DanubePay bolo vytvoriť dynamické produktové webové sídlo, ktoré má prezentovať službu zameranú na bezpečnostný monitoring IT prostredia. Cieľom webového sídla je osloviť úzko orientovanú cieľovú skupinu.

vizuálny smer

Koncepty a vizuálne prototypy produktového webového sídla

Služba má byť na webovom sídle vizuálne a obsahovo komunikovaná zrozumiteľne, jednoducho a s dynamickými prvkami. Navrhol a vytvoril som 5 konceptov s odlišným vizuálnym smerom z ktorých si klient mohol vybrať.
výber vizuálu

Finálny návrh webového sídla

Po interných konzultáciach v spoločnosti sme vybrali finálny návrh, ktorý prešiel pripomienkovaním, front-end kódovaním a fyzickým testovaním použiteľnosti na viacerých zariadeniach.
Webová stránka na notebookuElement na webovej stránkeElement na webovej stránke
Úvodná stránka
Webová stránka klienta
video

Webové animácie

Produktové webové sídlo sprevádzajú jednoduché webové a UI animácie, ktoré boli súčasťou zadania projektu. Pozrite si ukážkové video rýchleho prehliadania webových stránok a ukážky jednotlivých animácií.

Marián Žilinec

Security manažér

DanubePay a.s.

Referencia od klienta

" Štúdio Metrik robilo pre našu spoločnosť špecializovaný produktový web DanubePay SOC. Vzhľadom na podmienky, za akých web vznikal (časová tieseň), sme s výsledkom maximálne spokojní. Komunikácia s pánom Čarneckým je bezproblémová - počúva klienta, snaží sa porozumieť zadaniu, vie poradiť čo sa dá vylepšiť a vychádza v ústrety pri každej požiadavke. Spoluprácu s nimi určite odporúčame. "

Realizácia 2016
Firemné webové sídlo online
Realizácia 2018
Produktové webové sídlo online
Realizácia 2016

Firemné webové sídlo

Zadaním spoločnosti bolo navrhnúť a vytvoriť firemné webové sídlo, ktoré má prezentovať služby a filozofiu spoločnosti v rôznych jazykových mutáciách a s manažmentom obsahu.
Webová stránka na tablete
výber vizuálu

Finálny návrh webového sídla

Filozofia na webovej stránke
Obrazovka webovej stránky
Vizuálny smer

Definovanie nového vizuálneho smeru

Nakoľko pôvodné firemné farby boli nevýrazné, oživil som identitu spoločnosti novými farbami a vizuálnymi prvkami, ktoré som aplikoval do webového sídla spoločnosti a marketingových materiálov.

V typografii som zvolil písmo s hrubými a hranatými pätkami, ktoré pôsobí geometricky súmerne a modernejšie ako rímske typy pätkového písma. Tupý uhol pätky môže budiť dojem dôveryhodnosti a stability.
Tablet s vizuálnym smerom
Jazykové mutácie

Realizácia do 3 jazykov

Webové sídlo je realizované do slovenčiny, angličtiny a polštiny s vlastným manažmentom obsahu a správou.
Kontaktné údajeMapaKontaktné údajeKontaktné údaje
Potrebujete podobné riešenie? Kontaktujte ma
Ďalší realizovaný projekt:
Infinity Consulting
Potrebujete podobné riešenie? Kontaktujte ma.
Ďalší projekt