Infinity Consulting

Infinity Consulting je spoločnosť zameraná na komplexné poradenské služby v dynamickej sfére platobných systémov

Klient
Infinity Consulting
Služby
Webové sídlo
Marketingové tlačoviny
logo manuál
Spolupráca
od roku 2016

pokračujte nižšie

Infinity Consulting je spoločnosť zameraná na komplexné poradenské služby v dynamickej sfére platobných systémov. Vznikla v roku 2008 a za ten čas realizovala mnohé úspešné projekty pre stredoeurópskych partnerov.

2016

Začiatok spolupráce

V roku 2016, na základe odporúčania, naštartovala spolupráca počas ktorej som pre spoločnosť realizoval marketingové materiály, grafické služby a manuál používania loga.
2018

Zadanie: Inovácia a realizácia webového sídla spoločnosti

Po viac ako roku spolupráce som dostal zadanie inovovať webové sídlo, ktoré malo plniť reprezentatívnejšiu vizitku spoločnosti nakoľko pôvodné webové sídlo nespĺňalo vizuálne ani štruktúrou požiadavky spoločnosti.
Realizácia 2018

Webová prezentácia spoločnosti

Pozrite si webové sídlo online ▬
Webové sídlo Infinity Consulting
Kreatíva

Grafické koncepty webového sídla

Mojou úlohou bolo navrhnúť úplne nový dizajn všetkých stránok na webovom sídle. Webové sídlo malo pôsobiť moderne, ale konzervatívne, ladené do šedých farieb s jednou kontrastnou modrou farbou, ktoré sú definované ako hlavné farby značky.
Obrazovka webovej stránkyObrazovka webovej stránkyObrazovka webovej stránkyObrazovka webovej stránkyObrazovka webovej stránkyObrazovka webovej stránkyObrazovka webovej stránky
Realizácia

Finálne návrhy webového sídla

Po odoslaní prvých konceptov, ktoré zahŕňali rozloženie informácií a sekcií naprieč stránkami, novej štruktúry a vizuálneho smeru webové sídla konzistentného so značkou, sme po konzultáciach vybrali finálny koncept.
Úvodná stránka eShop-u
Obrazovka webovej stránky
Realizácia

Finálna verzia webového sídla

Spustenie nového webového sídla vyžadovalo správne presmerovanie pôvodných spätných odkazov, implementáciu marketingových nástrojov a monitoring správneho indexovania vyhľadávačmi.
Úvodná stránka webového sídla
Môžete posúvať nižšie
Webová stránka služby
Webová stránka referencií
2 jazykové mutácie - slovenská a anglická
Každá obsahuje 30 webových stránok
Načítanie úvodnej stránke do 1 sekundy
28 normostrán implementované obsahu
Video

Webové animácie

Webové stránky dopĺňajú webového a UI animácie, ktoré majú symbolizovať dynamicky sa rozvíjajúci trh v ktorom spoločnosť Infinity Consulting pôsobí. Pozrite si prezentačné video rýchleho prehliadania webových stránok a ukážky animácií.
predtým

Pôvodné webové sídlo spoločnosti

Redizajnom pôvodného webu sme zlepšili estetiku, prehľadnosť, novú užívateľskú skúsenosť, analytické a technické faktory.
Benefinity nového
webového sídla:
Estetickejší a modernejší vzhľad
Nový User Exprierence Design (UXD)
Zaujímavejšia typografia
Rýchlejšie načítanie
Dohľadateľnejšie vo vyhľadávačoch
Zlepšenie analytických parametrov
Pravidelná údržba a servis
Obrazovka pôvodnej webovej stránky
Potrebujete podobné riešenie? Kontaktujte ma
Ďalší realizovaný projekt:
Biomaris
Potrebujete podobné riešenie? Kontaktujte ma.
Ďalší projekt