Navrhujeme a tvoríme

webové sídla

Vyrobíme reprezentatívne webové sídlo, ktoré bude vašou firemnou vizitkou, prezentáciou alebo online obchodníkom.

1. Stratégia

Plánujeme a pripravujeme

 • Digitálna stratégia
 • Analýza cieľovej skupiny
 • Prieskum trhu
 • Marketingová stratégia
 • Prototypy

2. Dizajn

Tvoríme a
dizajnujeme

 • Vizuálny smer
 • UX a UI dizajn
 • Responzívny dizajn
 • Ecommerce
 • Fotografia

3. Výroba

Programujeme a testujeme

 • Programovanie
 • Manažment obsahu
 • Technické faktory
 • Bezpečnosť
 • Testovanie

Postup tvorby webového sídla

Výroba webového sídlo je súbor techník, štruktúrovaných plánov, analýz a kreatívnej tvorby, ktoré členíme do 3 pilierov – stratégie, dizajnu a výroby. K dosiahnutiu najlepšieho výsledku je väčšinou proces rovnaký, ale napriek tomu je každý projekt jedinečný a iný. A preto je tvorba webových stránok taká zaujímavá.

Súbor techník a úloh sa líši projekt od projektu, postup webového dizajnu ale môže byť následovný. V úvodných konzultáciách sa dozvieme rozsah projektu, ciele, rozpočet, termíny alebo technické požiadavky. Následne plánujeme, analyzujeme a vyhodnocujeme štruktúru webového sídla, UX, cieľovú skupinu, očakávania užívateľov, výber redakčného systému a podobne.

V druhej fáze začíname tvoriť a dizajnovať. Dodáme prvé vizuály webových stránok v grafickej podobe, ktoré následne prechádzajú mnohými konzultáciami a revíziami.

Po schválení a finalizácii dizajnov všetkých webových stránok prechádzame do tretej fázy, výroby a testovania. Hotové webové sídlo následne odovzdáme a nainštalujeme na server.

Ikona lupy
1. pilier

Stratégia a plánovanie

Webové sídlo môže byť dômyselným online obchodníkom, ktorý pracuje za vás 24 hodín denne. Musíte vedieť získať tie správne informácie a následne ich preložiť do jazyka webového dizajnu.

1

Plánujeme a vyhodnocujeme

Plánovať znamená dobre spoznať čo má webové sídlo plniť, ako ho pripraviť na implementáciu alebo aké marketingové aktivity ho budú sprevádzať. Vyhodnocovať znamená navrhnúť najlepšie riešenia.

 • Stanovíme si ciele, ktoré má webové sídlo plniť
 • Navrhneme časový plán a rozpočty
 • Naplánujeme digitálnu stratégiu
 • Naplánujeme marketingové online aktivity

2

Analyzujeme a skúmame

Analýzy a prieskumy nám pomôžu bližšie spoznať cieľovú skupinu a publikum, konkurenciu, jej výhody alebo silné a slabé stránky.

 • Analyzujeme konkurenciu a ako komunikuje
 • Analyzujeme cieľovú skupinu
 • Vytvoríme persóny

3

Pripravujeme podklady

V prípravnej fáze zhromažďujeme materiály, ktoré využijeme vo webovom dizajne. Ako sú analýzy, prieskumy, obsah, texty, fotografie, grafické elementy.

 • Zhromažďujeme obsahu a grafický materiál
 • Tvorba fotografií pre webové sídlo
 • Navrhneme informačnú architektúru – menu
 • Návrhy wireframe, skíc a prototypov webového sídla
Ikona grafický dizajn
2. pilier

Dizajn a kreatíva

Každé webového sídlo, ktoré vytvoríme je jedinečné a unikátne, ale s našim „rukopisom“.

Využívame síce overené postupy, štandardy a aktuálne trendy v dizajne, ale výsledok je vždy prispôsobený stanoveným cieľom a požiadavkám na webové sídlo.

Ikona grafický dizajn

Vizuálny smer

Myšlienky, nápady a pravidlá, ktoré vzišli počas analýz a plánovania pretvoríme do vizuálneho smeru webového sídla.

Ikona terč

Užívateľsky komfort – UX/UI

UX a UI spája v sebe viac než len dizajn. Je to vizuálna stratégia založená na dátach, užitočnosti, použiteľnosti, kreativite, dôveryhodnosti a prístupnosti

Ikona animácie

Plne responzívne

Webové stránky tvoríme aj s responzívnymi verziami, to znamená, že sa budú správne zobrazovať na počítačoch, tabletoch a mobiloch rôznych značiek.

Ikona pravítko

Konzistentnosť so značkou

Webové sídlo môže byť súčasťou vizuálnej identity spoločnosti alebo projektu, a preto jeho tvorba častokrát podlieha pravidlám značky, ktoré dodržíme.

Ikona retina

Ecommerce

Tvoríme internetové obchody (eShop s nákupným košíkom) so všetkým čo budete potrebovať k pohodlnému predaju na internete a správe objednávok.

Ikona fotoaparát

Fotografia

V prípade ak klient nedisponuje vlastnou databázou fotografií, ponúkame služby profesionálneho fotografa, alebo využívame overené fotobanky.

Ikona výroba webového sídla
3. pilier

Výroba a kódovanie

Kódovanie webového sídla

Kódovanie webového sídla

Na základe požiadaviek klienta a rozpočtu sme v prvej fáze projektu, plánovania, vybrali vhodný kódovací jazyk a typ redakčného systému na správu obsahu.

Po finalizácii dizajnu prechádza proces výroby webového sídla do poslednej fázy. Kódovania.

CMS - redakčný systém

CMS - redakčný systém

CMS ( Content Management System, redakčný systém) slúži na správu obsahu a manažment webového sídla.

Ako napríklad úprava textov, obrázkov, galérie, článkov, aktualít, kontaktov a bannerov. CMS kódujeme na mieru. Pre niektoré projekty je vhodný aj opensource systém Wordpress.

SEO

SEO

SEO (search engine optimization) je optimalizácia webových stránok pre vyhľadávače na zlepšenie pozícii a zvýšenia organickej (neplatenej) návštevnosti.

Pri výrobe dodržiavame základné zásady SEO tak, aby webové sídlo bolo optimalizované pre vyhľadávače.

Rýchlosť

Rýchlosť

Rýchlosť načítania webových stránok je jeden z dôležitých faktorov nielen pre vyhľadávače, ale aj pre návštevníkov.

Pri výrobe webového sídla dbáme na faktory, ktoré ovplyvňujú rýchlosť načítania a hľadáme možnosti najlepšej optimalizácie.

Hosting

Hosting

Hosting (webhosting) je priestor na servery, kde sa nachádza webové sídlo.

Pomôžeme s výberom optimálneho webhostingového riešenia tak, aby spĺňalo požiadavky na bezproblémový chod webového sídla.

Bezpečnosť

Bezpečnosť

Zabezpečíme webové sídlo proti neoprávnenému manipulovaniu s dátami alebo systémom a rôznym formám napadnutia.

Nainštalujeme protokol pre šifrovanie dát čím dosiahneme bezpečnú komunikáciu a prenos dát.

Testovanie

Testovanie

Náročné aplikácie a webové sídla podliehajú dlhodobému testovaniu funkčnosti a použiteľnosti.

Sledujeme a testujeme ako vnímajú webové sídlo návštevníci, zistíme čo je vhodné alebo nutné zlepšiť a následne spustíme do ostrej prevádzky.

Úspešnosť webového sídla závisí na jeho schopnosti osloviť cieľové publikum a vyvolať žiadanú reakciu. Výsledkom môžu byť vyvolané emócie, interakcia alebo konverzia.

Web má ponúknuť návštevníkovi presne to čo hľadá, zanechať dobrý dojem a zároveň ho motivovať k ďalšiemu prehliadaniu.

Dobre navrhnutý web

 • Plní cieľ, ktorý si stanovíme
 • Je pútavý, estetický a zanechá dobrý dojem
 • Ponúka pohodlne návštevníkovi presne to čo hľadá
 • Je konzistentný so značkou spoločnosti alebo produktu
 • Má správny výber typografie, farieb a obrázkov
 • Načítava webové stránky rýchlo
 • Správne sa zobrazuje na rôznych zariadeniach
 • Je optimalizovaný pre vyhľadávače (SEO)
 • Je pripravený pre marketingové aktivity

Zadanie. Aj keď je každý projekt iný a jedinečný, klienti nás častokrát oslovia s rovnakým zadaním. Toto sú príklady dopytu webového sídla.

Webová prezentácia spoločnosti

Sme spoločnosť, máme identitu, ale nemám webové sídlo a potrebujeme ho od základov vytvoriť a prezentovať našu spoločnosť a služby, ktoré ponúkame.

Webová prezentácia projektu alebo služby

Naša spoločnosť má web, ale zakladáme nový projekt pre ktorý potrebujeme webovú prezentáciu. Nemusí byť jednotný s identitou spoločnosti, má byť iný a originálny.

Redizajn webových stránok

Máme web a potrebujeme ho kompletne revitalizovať (redizajnovať), tak aby bol jednotný s našou vizuálnou komunikáciou a značkou.

Produktový web

Potrebujeme vytvoriť pre náš nový projekt web s prezentáciou našich nových produktov, ktoré chceme aj predávať. Ale nebude to tradičný eshop.

Referencie

Realizované webové projekty

Ikona cenník
financovanie

Webového sídla

Vieme, že je pre vás dôležité transparentné a zrozumiteľné financovanie. O rozpočte sa dôkladne porozprávame a stanovíme si hranice, aby vás nič neprekvapilo.

Ikona s prehliadačom
štart

Webové sídlo menšieho rozsahu a náročnosti na výrobu.

800-1500 €

Ikona rozpočet
Biznis

Webové sídlo s množstvom obsahu, rozmanitým dizajnom a dôrazom na výrobu.

1500-3000 €

Ikona cieľ
Korporát

Webové sídlo s náročným plánovaním a vysokými požiadavkami.

od 3000€

Tvorba webového sídla je koktail analytického myslenia, kreatívnej mysle a znalostí kódu. Ideme do toho?

Porozprávajme sa o vašom projekte. Tento formulár je prvý krok ak si želáte s nami nadviazať komunikáciu. Ak potrebujete cenovú ponuku prejdite na tento detailnejší formulár.